Nowa obrotowa kamera
Wisła - skocznia narciarska Malinka


Kliknij i oglądaj - Kamery on-line

Grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Wszystkie wydarzenia...

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Minister Sportu i Turystyki z wizytą na Podbeskidziu

Szukaj w serwisie

PZN  »  Strefa PZN  »  Aktualności

Aktualności

Zapytanie ofertowe na wybór brokera ubezpieczeniowego Polskiego Związku Narciarskiego

10-07-2019
Informacje wstępne: Polski Związek Narciarski poszukuje brokera na świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na okres dwóch lat.

Do zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy o Prawie do Zamówień Publicznych

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Polskiego Związku Narciarskiego, a jego zakres obejmował będzie w szczególności:
a) Reprezentowanie, pośrednictwo i doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia
b) Wykonywanie czynności przygotowawczych niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia (analiza ryzyk działalności, optymalizacja rodzajów ubezpieczenia, przygotowanie dokumentów dla Ubezpieczycieli)
c) Doprowadzenie do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia niezbędnych w działalności Polskich Związków Sportowych
d) Opracowanie w konsultacji z przedstawicielami PZS, programu ubezpieczenia dedykowanego dla zawodników, trenerów oraz klubów
e) Opracowanie ewentualnych wyjaśnień dla Oferentów
f) Sprawdzenie poprawności i zgodności złożonych przez ubezpieczycieli dokumentów
g) Analiza zawartych umów ubezpieczenia pod kątem aktualnych oczekiwań i potrzeb
h) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla ubezpieczycieli w trakcie realizacji zawartych umów
i) Uczestnictwo w procedurze likwidacji szkód


Polski Związek Narciarski korzysta z następujących ubezpieczeń:

a) Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością
b) Ubezpieczenie mienia w transporcie
c) Polisa Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
d) Polisa Ubezpieczenia maszyn, w tym śnieżnych
e) Polisa ubezpieczenia NNW sport, w podziale na trzy grupy ubezpieczonych
f) Koszty leczenia na świecie z rozszerzeniem na sporty wyczynowe w podziale na trzy grupy
g) Ubezpieczenie komunikacyjne

Warunki:

 1. W konkursie mogą wziąć udział Brokerzy, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział Brokerzy, którzy posiadają w swoim portfolio udokumentowaną współprace z organizacjami sportowymi
 3. Brokerzy posiadać muszą polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 mln euro.
 4. PZN dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o przedstawione dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie

Udzielanie wyjaśnień:

Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień jest Dyrektor Biura PZN, Pani Wanda Wojtas; adres email: . Wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres email podany powyżej


Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 02.08.2019r. w siedzibie Polskiego Związku Narciarskie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków lub na adres email


PZN podejmie decyzję o wyborze brokera do dnia 30.08.2019r.


Kryteria


PZN przy wyborze oferty będzie kierował się:

 1. Sumą gwarancyjną w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej
 2. Doświadczeniem na rynku
 3. Posiadaną ilością organizacji sportowych w portfolio
 4. Proponowaną formą obsługi
 5. Przygotowanie koncepcji programu ubezpieczeniowego dla zawodników, trenerów oraz klubów

Informacje dodatkowe:


PZN zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania zmiany warunków nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jego wydłużenia
 2. unieważnienia lub odstąpienia od zapytania bez podania przyczyny

Źródło: PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2016 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.