Nowa obrotowa kamera
Wisła - skocznia narciarska Malinka


Kliknij i oglądaj - Kamery on-line

Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia...

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Dzień medialny PZN

Szukaj w serwisie

PZN  »  Strefa PZN  »  Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu sportowego dla SMS-ów Szczyrk, Szklarska Poręba i ZakopanePolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”,

 przetarg na zakup sprzętu sportowego dla SMS-ów Szczyrk, Szklarska Poręba i Zakopane


1. OGŁOSZENIE więcej do pobrania  
2. SPECYFIKACJA więcej do pobrania  
3. zał. 1 FORMULARZ OFERTY więcej do pobrania  
4. zał. 2, 3, i 4 OŚWIADCZENIA więcej do pobrania     do pobrania     do pobrania  
5. zał. 5 WZÓR UMOWY więcej do pobrania  
 
 
OTWARCIE OFERT NASTĄPI 17.10.2018 r. O GODZ. 15:45

Przetarg na zakup sprzętu sportowego dla SMS Zakopane - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zawiadomienie (TUTAJ)

Przetarg na zakup smarów i akcesoriów dla SMS Szczyrk i SMS Zakopane - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Zawiadomienie (TUTAJ)

Ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu sportowego dla SMS Zakopane


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”,

 

ogłasza przetarg na zakup sprzętu sportowego dla SMS Zakopane

 

1. OGŁOSZENIE - tutaj

2. SPECYFIKACJA - tutaj

3. FORMULARZ OFERTY - tutaj

4. OŚWIADCZENIE - tutaj, tutaj i tutaj

5. WZÓR UMOWY - tutaj

 

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI 24.10.2017 r. O GODZ. 15:30

 

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT
zamieszczana na podstawie pkt. 16.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zakres objęty złożonymi ofertami):
 
38 634,15 zł (netto), w tym:
• cz. 1 - Narty do narciarstwa skokowego – 7 154,47 zł
• cz. 2 - Buty narciarskie do narciarstwa skokowego –11 382,11 zł
• cz. 3 - Wiązania skokowe – 6 341,46 zł 
• cz. 4 - Narty do narciarstwa biegowego styl dowolny – łyżwowy – 2 845,53 zł
• cz. 5 - Wiązania do narciarstwa biegowego - 585,36 zł
• cz. 6 - Kije narciarskie do narciarstwa biegowego - 975,61 zł 
• cz. 7 - Dresy sportowe – 3 658,54 zł
• cz. 8 - Kółka do nartorolek – 4 065,04 zł
• cz. 9 - Końcówki do kijów biegowych – 1 626,02 zł
 
II. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
 
1. ELEPHANT PRO-SPORT J. T. Niebudek - SP.J., 53-033 Wrocław, ul. Tenisowa 18
2. XC Life Tomasz Kałużny, 58-500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 27
 
III. Ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
 
1. ELEPHANT PRO-SPORT J. T. Niebudek - SP.J., 53-033 Wrocław, ul. Tenisowa 18
cz. 9 - Końcówki do kijów biegowych
• Cena jednostkowa – 22,90 zł (netto)
• Termin wykonania zamówienia – do 24 listopada 2017 r.
• Okres gwarancji – 24 miesiące
• Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy (zał. Nr 5 do SIWZ).
 
2. XC Life Tomasz Kałużny, 58-500 Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza 27
 
cz. 4 - Narty do narciarstwa biegowego styl dowolny – łyżwowy
• Cena jednostkowa – 1 178,86 zł (netto)
cz. 5 - Wiązania do narciarstwa biegowego
• Cena jednostkowa – 154,47 zł (netto)
cz. 6 - Kije narciarskie do narciarstwa biegowego
• Cena jednostkowa – 243,09 zł (netto)
cz. 7 - Dresy sportowe
• Cena jednostkowa – 406,50 zł (netto)
cz. 8 - Kółka do nartorolek
• Cena jednostkowa – 47,97 zł (netto)
cz. 9 - Końcówki do kijów biegowych
• Cena jednostkowa – 31,71 zł (netto)
 
• Termin wykonania zamówienia – do 24 listopada 2017 r.
• Okres gwarancji – 24 miesiące (na każdy rodzaj sprzętu)
• Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy (zał. Nr 5 do SIWZ).
 

Ogłoszenie przetargu na zakup smarów i akcesoriów dla SMS Szczyrk i SMS Zakopane


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”,

ogłasza przetarg na zakup smarów i akcesoriów dla SMS Szczyrk i SMS Zakopane

1. OGŁOSZENIE - (TUTAJ)
2. SPECYFIKACJA - (TUTAJ)
3. FORMULARZ OFERTY - (TUTAJ)
4. OŚWIADCZENIE (2 i 3) - (TUTAJ) i (TUTAJ)
5. WZÓR UMOWY - (TUTAJ)

OTWARCIE OFERT NASTĄPI 17.10.2017 r. O GODZ. 15:30

OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 
Numer ogłoszenia: 598936-N-2017; data zamieszczenia: 09.10.2017 r.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Numer ogłoszenia: 500042027-N-2017; data zamieszczenia: 11.10.2017 r.


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

Zamieszczana przez Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcom dopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 6.4. specyfikacji oraz w art. 24 ust. 11 ustawy.
 
I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zakres objęty złożonymi ofertami):
 
2 253,65 zł (netto), w tym:
· Smary TOKO (lub równoważne) – 317,07 zł (netto)
· Smary RODE (lub równoważne) – 1 887,80 zł (netto)
· Smary VAUHTI (lub równoważne) – 48,78 zł (netto)
 
II. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
 
1. ELEPHANT PRO-SPORT J. T.
Niebudek - SP.J., 53-033 Wrocław, ul. Tenisowa 18
2. REMSPORT Katarzyna Antonik, 43-100 Tychy, Al. Bielska 137/16
 
III. Ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
 
1. ELEPHANT PRO-SPORT J. T. Niebudek - SP.J., 53-033 Wrocław, ul. Tenisowa 18
Smary TOKO
· Cena – 399,90 zł (brutto)
· Termin wykonania zamówienia – do 6 listopada 2017 r.
· Okres gwarancji – 24 miesiące
· Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy (zał. Nr 4 do SIWZ).
 
2. REMSPORT Katarzyna Antonik, 43-100 Tychy, Al. Bielska 137/16
Smary RODE
· Cena – 1 923,72 zł (brutto)
Smary VAUHTI
· Cena – 66,42 zł (brutto)
 
· Termin wykonania zamówienia – do 6 listopada 2017 r.
· Okres gwarancji – 12 miesięcy
· Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy (zał. Nr 4 do SIWZ).


Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów narc. oraz akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i Szczyrku - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej „ustawą”,

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM i SZCZYRKU” - cz. II


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę smarów narciarskich oraz akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i Szczyrku

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i Szczyrku - cz. II

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów narciarskich oraz akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i SzczyrkuPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM i SZCZYRKU”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i Szczyrku - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SPRZĘTU DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM I SZCZYRKU"


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

>> Informacja - WAŻNE! <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia "Dostawa sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i Szczyrku"

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i SzczyrkuPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SPRZĘTU DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM I SZCZYRKU"


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę smarów narciarskich oraz akcesoriów dla SMS w Szczyrku - cz. II

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów narciarskich oraz akcesoriów dla SMS w Szczyrku - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW DLA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SZCZYRKU - cz. II”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę smarów narciarskich oraz akcesoriów dla SMS w Szczyrku

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów narciarskich oraz akcesoriów dla SMS w SzczyrkuPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW DLA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SZCZYRKU”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - cz. II

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SPRZĘTU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM - cz. II”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i Szczyrku

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem i SzczyrkuPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:

„DOSTAWA SPRZĘTU DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM i SZCZYRKU”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowego - cz. III

Wyniki przetargu na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowego - cz. II

Wyniki przetargu na dostawę smarów i akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. II

Ogłoszenie przetargu na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowego - cz. IIIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA NARCIARSKIEGO i SNOWBOARDOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowego - cz. I

Ogłoszenie przetargu na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowego - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA NARCIARSKIEGO i SNOWBOARDOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę narciarskiego i snowboardowego sprzętu sportowegoPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA NARCIARSKIEGO i SNOWBOARDOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów i akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę smarów i akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów i akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowegoPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH oraz AKCESORIÓW DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu sportowego dla szkół mistrzostwa sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. IIPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915)

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: „DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”

Do pobrania:

>> UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA <<

Przetarg na sprzęt sportowy dla Szkół Mistrzostwa SportowegoPolski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym” ogłasza PRZETARG na realizację zamówienia:„DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

w ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


W związku z przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamówieniem publicznym na temat: „DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH dla ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM oraz dla ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKLARSKA PORĘBA” (ogłoszenie nr 511140-2013 -2013; data zamieszczenia: 10.12.2013 r.),  Polski Związek Narciarski informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) unieważnia w.w. postępowanie, ponieważ w określonym w ogłoszeniu terminie nie złożono żadnej oferty.

Do pobrania:

>> UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA <<

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. II


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH dla ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM oraz dla ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKLARSKA PORĘBA”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę smarów dla szkół mistrzostwa sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów dla szkół mistrzostwa sportowego


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków,
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SMARÓW NARCIARSKICH DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM I SZKLARSKIEJ PORĘBIE”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. II>> INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO <<


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków,
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM
na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM i SZKLARSKIEJ PORĘBIE”


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

ogłasza

przetarg w trybie nieograniczonym na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu - ZMIANA <<

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<

>> INFORMACJA - WAŻNE!!! <<


Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ZMIANA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę smarów i akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów i akcesoriów dla szkół mistrzostwa sportowego


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

ogłasza

przetarg w trybie nieograniczonym na realizację zamówienia: "Dostawa smarów narciarskich i akcesoriów dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk oraz dla zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego Szklarska Poręba".

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<
>> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia <<

>> Załącznik 1 - wzór umowy <<
>> Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy <<
>> Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika <<
>> Załączniki 3 - formularz oferty <<

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. II

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego - cz. II


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia:
„DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEM, SZKLARSKIEJ PORĘBIE i SZCZYRKU”
- CZ. II

>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu dla szkół mistrzostwa sportowego


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków,
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  i Nr 161, poz. 1078),
ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia:
"Dostawa sprzętu sportowego dla szkół mistrzostwa sportowego w Zakopanem, Szklarskiej Porębie i Szczyrku"


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na organizację "Sportowych Wakacji 2012"

Ogłoszenie przetargu na organizację "Sportowych Wakacji 2012"


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków,
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  i Nr 161, poz. 1078),
ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia:
"Organizacja turnusów wypoczynkowych w ramach Sportowych Wakacji 2012"


>> Ogłoszenie o organizacji przetargu <<


Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik 1 - wzór umowy
Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy
Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika
Załącznik 3 - formularz oferty

Ogłoszenie przetargu na kombinezony skokowe


Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków,
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  i Nr 161, poz. 1078),
ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia:
"Dostawa kombinezonów skokowych dla zawodników kadr PZN w skokach narciarskich kobiet i mężczyzn oraz kombinacji norweskiej"
przetarg_kombinezony_skokowe_-_02.02.2012.pdfprzetarg_kombinezony_skokowe_-_02.02.2012.pdf

Ogłoszenie przetargu na kombinezony skokowe

zalacznik_1_-_wzor_umowy_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.pdfzalacznik_1_-_wzor_umowy_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.pdf

Załącznik 1 - WZÓR UMOWY zakup kombinezonów skokowych 2012

zalacznik_2a_-_oswiadczenie_wykonawcy__-_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.doczalacznik_2a_-_oswiadczenie_wykonawcy__-_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.doc

Załącznik 2a - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - zakup kombinezonów skokowych 2012

zalacznik_2b_-_oswiadczenie_pelnomocnika__-_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.doczalacznik_2b_-_oswiadczenie_pelnomocnika__-_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.doc

Załącznik 2b - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA - zakup kombinezonów skokowych 2012

zalaczniki_3_-_formularz_oferty__-_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.doczalaczniki_3_-_formularz_oferty__-_zakup_kombinezonow_skokowych_2012.doc

Załączniki 3 - FORMULARZ OFERTY - zakup kombinezonów skokowych 2012

Polski Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków,
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),ogłasza

PRZETARG W TRYBIE NIEOGRANICZONYM na realizację zamówienia:
„Dostawa smarów narciarskich i akcesoriów dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem
oraz dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk”
ogloszenie_przetarg_smary_zsms_2011.pdfogloszenie_przetarg_smary_zsms_2011.pdf

Ogłoszenie przetargu na dostawę smarów i akcesoriów

przetarg_smary.pdfprzetarg_smary.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

za__cznik_1_-_wz_r_umowy__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.pdfza__cznik_1_-_wz_r_umowy__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.pdf

Załącznik 1 - wzór umowy

za__cznik_2a_-_o_wiadczenie_wykonawcy__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.docza__cznik_2a_-_o_wiadczenie_wykonawcy__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.doc

Załącznik 2a - oświadczenie wykonawcy

za__cznik_2b_-_o_wiadczenie_pe_nomocnika__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.docza__cznik_2b_-_o_wiadczenie_pe_nomocnika__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.doc

Załącznik 2b - oświadczenie pełnomocnika

za__czniki_3_-_formularz_oferty__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.docza__czniki_3_-_formularz_oferty__-_zakup_smar_w_dla_sms_2011_12_12_11.doc

Załącznik 3 - formularz oferty

Wyniki przetargu na zakup smarów - 21.12.2011r.

 
ogloszenie_wynikow_przetargu_na_zakup_smarow_21.12.2011.pdfogloszenie_wynikow_przetargu_na_zakup_smarow_21.12.2011.pdf

Wyniki przetargu na zakup smarów - 21.12.2011r.


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2016 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.