1 MARCA 2021

AWF Katowice planuje kurs na trenera I klasy

Akademickie Centrum Kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach planuje organizację specjalistycznego kursy certyfikowanego trenera sportu (trener I klasy) z narciarstwa – klasycznego, alpejskiego oraz snowboardu dla osób posiadających, co najmniej świadectwo dojrzałości, doświadczenie w pracy trenerskiej ze stopniem trenera drugiej klasy oraz pozytywną opinię Polskiego Związku Narciarskiego. Planowany termin rozpoczęcia kursu - kwiecień 2021 roku.

Wymagane dokumenty należy przesłać mailowo do Akademickiego Centrum Kształcenia AWF Katowice: j.haber@awf.katowice.pl

  1. Podanie –zgłoszenie (druk do pobrania);
  2. Kserokopia dyplomu trenera sportu drugiej klasy;
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu uczelni;
  4. Opinia Polskiego Związku Narciarskiego;
  5. Opinia jednostki zatrudniającej trenera, zawierająca staż pracy trenerskiej;
  6. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5cm..

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

Źródło: AWF Katowice