29 MARCA 2022

Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu PZN

We wtorek, 29 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, na którym omówione zostało funkcjonowanie wszystkich Kadr Narodowych PZN w najbliższym sezonie i podjęto decyzje kierunkowe dot. skoków narciarskich.

Prezydium Zarządu PZN podjęło następujące decyzje:

  • powrót do wcześniejszego systemu organizacyjnego w skokach narciarskich mężczyzn i podział grup szkoleniowych na Kadrę Narodową A, B i Młodzieżową oraz powołanie dwóch grup regionalnych (TZN i ŚBZN), które będą funkcjonowały we współpracy Okręgowych Związków Narciarskich, Szkół Mistrzostwa Sportowego i Polskiego Związku Narciarskiego,
  • nieprzedłużenie kontraktów i rozwiązanie umów z trenerem głównym Michałem Doležalem oraz z asystentami i trenerami technicznymi, którzy byli członkami sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej A Mężczyzn w skokach narciarskich w sezonie 2021/2022,
  • powołanie Macieja Maciusiaka na stanowisko trenera głównego Kadry Narodowej B. Decyzja ta podyktowana została w głównej mierze w oparciu o wyniki osiągane przez podopiecznych trenera w Pucharze Kontynentalnym i zawodach FIS. Trener Maciej Maciusiak, zgodnie z praktyką obowiązującą w Polskim Związku Narciarskim, będzie miał dowolność w doborze i rekomendacji sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej B. 
  • utrzymanie Daniela Kwiatkowskiego na stanowisku trenera głównego Kadry Narodowej Młodzieżowej. Prezydium Zarządu PZN pozytywnie ocenia pracę trenera w oparciu m.in. o zdobycie dwóch medali (srebro indywidualnie i w drużynie) podczas Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Lahti.

Prezydium Zarządu PZN informuje, iż: 

  • finalizowane są rozmowy z nowym trenerem głównym Kadry Narodowej A w skokach narciarskich, który będzie miał dowolność w wyborze sztabu szkoleniowego,
  • zawodnikom Kadry Narodowej A Mężczyzn zarekomendowane zostały urlopy rehabilitacyjno-regeneracyjne.

Po zakończeniu posiedzenia Prezes Zarządu Apoloniusz Tajner odbył rozmowę z Kamilem Stochem. 

Źródło: PZN