18 LIPCA 2022

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Komunikacji 

Poszukujemy osoby ambitnej i kreatywnej, z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i prowadzeniu projektów. Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Komunikacji będzie tworzenie polityki informacyjnej, promocyjnej oraz koordynacja wdrażania działań związanych z komunikacją Polskiego Związku Narciarskiego.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie pracą działu marketingu, współpraca z innymi działami firmy w celu kreowania i realizacji działań marketingowych online,
 • kreowanie i realizacja strategii marketingowej,
 • opracowanie, optymalizacja i rozliczanie działań marketingowych wspierających sprzedaż i budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • koordynacja strategicznych projektów w obszarze marketingu i komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • zarządzanie pracą działu komunikacji, współpraca z innymi działami firmy w celu kreowania i realizacji działań komunikacyjnych,
 • kreowanie i realizacja strategii komunikacyjnej,
 • koordynacja strategicznych projektów w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • tworzenie strategii i planów komunikacji PZN oraz wydarzeń (długoterminowych i dla wybranych projektów),
 • zarządzanie zespołem Działu Komunikacji,
 • zarządzanie budżetem działu, w tym przygotowanie planów budżetowych na kolejne lata,
 • współtworzenie kampanii i treści na potrzeby komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej PZN,
 • wsparcie działań z zakresu content marketingu i copywritingu,
 • współpraca przy tworzeniu treści audiowizualnych na potrzeby PZN i wszystkich grup szkoleniowych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją budżetu działu,
 • współpraca i utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami, patronami medialnymi i Kadrami Narodowymi,
 • zabezpieczenie on-site Kadr Narodowych na Imprezach Głównych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki z obszarów: marketingu, promocji, dziennikarstwa),
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia na kierowniczym stanowisku,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w dziale komunikacji,
 • umiejętności budowania, rozwijania i zarządzania zespołem,
 • umiejętności koordynowania i prowadzenia projektów,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (w mowie i piśmie),
 • lekkiego pióra, umiejętności tworzenia różnorodnych tekstów formalnych i marketingowych,
 • kreatywności,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • bardzo dobrej organizacji pracy (samodzielności, zaangażowania, dokładności, rzetelności i systematyczności),
 • gotowości do częstych wyjazdów służbowych,
 • świadomości odpowiedzialności za realizację zadań finansowanych,
 • gotowości do pracy pod presją czasu i w zmiennych warunkach, umiejętności priorytetyzacji zadań,
 • bardzo dobrej komunikacji oraz wysokiej kultury osobistej.

Mile widziane:

 • znajomość rynku sportów,
 • znajomość rynku mediów,
 • znajomość zasad i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmowych kont w social mediach (Facebook, Instagram, Twitter).

Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 • szczegółowy życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych
 • projekt koncepcji pracy Działu Komunikacji.

Dokumenty należy składać do dnia 1.08.2022r. do godziny 16:00 na adres mailowy office@pzn.pl, w tytule podając „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Komunikacji” lub w siedzibie PZN w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Komunikacji’.

Procedura i przebieg konkursu:

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZN rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi swoją rekomendację kandydata na stanowisko Kierownika Komunikacji do zatwierdzenia Zarządowi PZN. Przed podjęciem decyzji w sprawie rekomendacji Komisja może dokonać przesłuchania jednego lub większej liczby kandydatów. Komisja Konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu. Ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZN zaprezentuje na stronie internetowej www.pzn.pl.

Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZN. będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy,
 • jakość przedłożonej koncepcji.

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Źródło: PZN