29 KWIETNIA 2021

Wykaz Kadr PZN na sezon 2021/2022

Polski Związek Narciarski przedstawia wykaz Kadr PZN na sezon 2021/2022, które opracowane zostały zgodnie z Wytycznymi Sportowymi PZN na sezon 2020/2021.

Kadry PZN na sezon 2021/2022

Kryteria powoływania, cel i uprawnienia Kadr PZN zgodznie z Wytycznymi Sportowymi PZN:

  • udział w realizacji programów szkoleniowych, w ramach np. SMS-ów, Kadr OZN, Kadr ACSS, Kadr LZS, Kadr Wojewódzkich i Makroregionalnych, podstawa do wydawania zaświadczeń np. dla potrzeb samorządów, rekrutacji na sportowe wyższe uczelnie, do SMS-ów, dla potencjalnych sponsorów zawodników lub klubów,
  • możliwość otrzymania sprzętu sportowego lub nagród,
  • możliwość finansowania lub dofinansowania indywidualnych programów szkoleniowych w miarę posiadanych środków finansowych w PZN,
  • możliwość powoływania i finansowania udziału w zawodach zagranicznych i FIS w miarę posiadanych środków finansowych w PZN.

Spośród zawodników Kadr PZN powoływane są Kadry Narodowe.

Źródło: Anna Karczewska / PZN