5 MAJA 2022

PZN rozpoczyna realizację zadania publicznego "Młody narciarz"

Polski Związek Narciarski informuje o rozpoczęciu realizacji zadania publicznego „Młody narciarz 2022”.  Jest to już druga edycja projektu PZN, którego bezpośrednim zadaniem jest wsparcie klubów sportowych w szkoleniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W tym roku zadanie realizować będzie 23 klubów sportowych z całej Polski. Szkoleniem zostanie objętych 460 dzieci narciarskich klubów sportowych. Jest to o  11 klubów więcej niż w zeszłorocznej edycji. 

Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Poniżej przedstawiamy założenia programowe i sposób realizacji programu. Dzięki projektowi „Młody narciarz 2022” z zakresu sportu powszechnego liczymy na owocną współpracę z klubami sportowymi PZN w budowaniu piramidy szkoleniowej polskiego narciarstwa.

I. Cel i idea:

 1. Celem głównym zadania „Młody Narciarz” jest upowszechnienie narciarstwa wśród młodych dziewcząt i chłopców, uczniów szkół podstawowych zwłaszcza pochodzących z uboższych środowisk rodzinnych.
 2. Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 3. Realizacja programu odbywa się przez licencjonowane kluby sportowe Polskiego Związku Narciarskiego. W ramach zadania „Młody narciarz” szkoleniowcy prowadzący zajęcia sportowe otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wytycznymi Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
 4. W kolejnych latach program przewiduje rozwiązania systemowe, które umożliwią rozszerzenie programu o inne komponenty takie jak: zakup sprzętu sportowego czy organizacja obozów sportowych.

II. Cele szczegółowe programu:

 • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej ukierunkowanej na uprawianie narciarstwa charakteryzującego się rozwojem wszechstronnym z późniejszą stopniowo wprowadzaną specjalizacją sportową,
 • wdrażanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej, a tym samym  przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • udział w zorganizowanych, atrakcyjnych i systematycznie prowadzonych zajęciach w klubach sportowych, zdążających w pierwszej kolejności do zachęcenia dzieci i młodzież do uczestnictwa w sporcie i tym samym stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego, zwłaszcza wszechstronnego. W późniejszym etapie szkolenia do przygotowania młodych narciarzy do podjęcia w przyszłości treningów i współzawodnictwa na wyższym poziomie zaawansowania zawodniczego,
 • identyfikację talentów sportowych,
 • podniesienie poziomu przygotowania zawodowego klubowej kadry szkoleniowej,
 • doskonalenie funkcjonowania klubów sportowych biorących udział w realizacji zadania,
 • aktywizację lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych współpracujących przy niniejszym zadaniu,
 • uczestnictwo wolontariuszy,
 • zebranie niezbędnych doświadczeń pozwalających na przygotowanie  upowszechniania narciarstwa na lata następne, obejmującego znacznie większą liczbę dzieci i młodzieży z klubów sportowych działających  w innych regionach Polski.

III. Realizacja:

 • program realizowany jest w okresie 01.05-31.12.2022,
 • prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,
 • zajęcia odbywać się będą maksymalnie trzy razy w tygodniu  (3 x 1,5 h),
 • promocja programu „Młody narciarz”  na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • realizacja programu odbywa się w wymiarze ogólnopolskim.

IV. Kluby biorące udział w programie

 • województwo śląskie
 1. MKS Istebna
 2. Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
 3. LKS Klimczok Bystra
 4. SS-R LZS Sokół Szczyrk
 5. NKS Trójwieś Beskidzka
 6. Team MB Szczyrk
 7. Żywiecki Klub Narciarski
 • województwo małopolskie
 1. UKS Regle Kościelisko
 2. AZS Zakopane
 3. LKS Markam Wiśniowa Osieczany
 4. LKS Witów Ski Mszana Dolna
 5. TS Wisła Zakopane
 6. KS Turbacz XC
 7. KS Frajda Zakopane
 8. KS Rutkow-Ski
 9. UKS Wierchy Zalesie
 • województwo podkarpackie
 1. MKS Halicz Ustrzyki Dolne
 2. UKN Laworta Ustrzyki Dolne
 3. MUKS Podkarpacie Jedlicze
 • województwo lubelskie
 1. MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski
 • województwo mazowieckie
 1. UKS Rawa Siedlce
 • województwo podlaskie
 1. UKS Hubal Białystok
 • województwo dolnośląskie
 1. MKS Karkonosze

Wkrótce zamieścimy fotorelacje z odbywających się treningów w poszczególnych klubach sportowych.

Źródło: Jakub Michalczuk / PZN