Biegi narciarskie

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Pustołka

Aktualny skład komisji biegów narciarskich

 • Andrzej Leśnik
  Członek Komisji  (TZN)

 • Anna Bubula
  Członek Komisji  (TZN)

 • Włodzimierz Waluś
  Członek Komisji (ŚBZN)

 • Tadeusz Krężelok
  Członek Komisji  (ŚBZN)

 • Dariusz Cieślar
  Członek Komisji (MOZN)

 • Grzegorz Staręga
  Członek Komisji (WOZN)

 • Zbigniew Stępień
  Członek Komisji (DZN)

 • Piotr Bril
  Członek Komisji (POZN)

 • Ryszard Cybruch
  Członek Komisji (POZN)

 • Waldemar Kołcun - rezygnacja
  Członek Komisji (LOZN)

 • Jaromir Korkosz - rezygnacja
  Członek Komisji (LOZN)