Przewodniczący Komisji

Paweł Dawidek

Aktualny skład komisji snowboardu

 • Szymon Wasylkowski    
  Członek Komisji (TZN)

 • Marcin Sitarz
  Członek Komisji (TZN)

 • Tomasz Zbiciak
  Członek Komisji (ŚBZN)

 • Tymoteusz Błaszczak
  Członek Komisji (ŚBZN)

 • Aleksander Kosacki
  Członek Komisji (WOZN)

 • Aleksander Kosacki
  Członek Komisji (WOZN)

 • Marcin Bocian
  Członek Komisji (WOZN)

 • Piotr Pistor
  Członek Komisji (MOZN)

 • Piotr Kunysz
  Członek Komisji (DZN)