O Programie

O programie „Młody narciarz 2023”:

W 2019 roku program stał się efektem pracy ówczesnego Zespołu Metodycznego PZN w osobach: Szymona Krasickiego, Jakuba Michalczuka i Jana Bisagi. Ideą programu jest wsparcie klubów sportowych w szkoleniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  W roku 2023 zadanie realizować będzie 25 klubów sportowych z całej Polski a szkoleniem zostanie objętych 720 dzieci narciarskich klubów sportowych. 

 • w 2021 roku kluby PZN otrzymały 300 000,00 zł,
 • w 2022roku kluby PZN otrzymały 500 000,00 zł,
 • w 2023roku kluby PZN otrzymają 2 200 000,00 zł.

W ciągu 3 ostatnich lat kluby sportowe PZN otrzymały 3 000 000,00 zł dotacji z programu „Młody narciarz”. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na działania wyznaczone w programie. Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Poniżej przedstawione są założenia programowe i sposób jego realizacji. Dzięki projektowi „Młody narciarz 2023” z zakresu sportu powszechnego możliwa jest dobra współpraca z klubami sportowymi PZN we wspólnym budowaniu piramidy szkoleniowej polskiego narciarstwa.

Celem głównym zadania „Młody Narciarz” jest upowszechnienie narciarstwa wśród młodych dziewcząt i chłopców, uczniów szkół podstawowych zwłaszcza pochodzących z uboższych środowisk rodzinnych. Realizacja programu odbywa się przez licencjonowane kluby sportowe Polskiego Związku Narciarskiego. W ramach programu „Młody narciarz” szkoleniowcy prowadzący zajęcia sportowe otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wytycznymi Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. W edycji 2023 zaprogramowany jest również sprzęt sportowy dla każdego uczestnika. W kolejnych latach program przewiduje rozwiązania systemowe, które umożliwią rozszerzenie programu o inne komponenty takie jak: dalszy zakup sprzętu sportowego czy środki na wynajem obiektów, transport uczestników.

I. Cele szczegółowe programu

 • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej ukierunkowanej na uprawianie narciarstwa charakteryzującego się rozwojem wszechstronnym z późniejszą stopniowo wprowadzaną specjalizacją sportową,
 • wdrażanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej, a tym samym przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • udział w zorganizowanych, atrakcyjnych i systematycznie prowadzonych zajęciach w klubach sportowych, zdążających w pierwszej kolejności do zachęcenia dzieci i młodzież do uczestnictwa w sporcie i tym samym stymulowanie rozwoju psychofizycznego, zwłaszcza wszechstronnego. W późniejszym etapie szkolenia do przygotowania młodych narciarzy do podjęcia w przyszłości treningów i współzawodnictwa na wyższym poziomie zaawansowania zawodniczego,
 • identyfikację talentów sportowych,
 • podniesienie poziomu przygotowania zawodowego klubowej kadry szkoleniowej,
 • doskonalenie funkcjonowania klubów sportowych biorących udział w realizacji zadania,
 • aktywizację lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych współpracujących przy niniejszym zadaniu,
 • uczestnictwo wolontariuszy,
 • zebranie niezbędnych doświadczeń pozwalających na przygotowanie upowszechniania narciarstwa na lata następne, obejmującego znacznie większą liczbę dzieci i młodzieży z klubów sportowych działających w innych regionach Polski.

II. Realizacja

 • program realizowany jest w okresie 01.01-31.12.2023,
 • prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,
 • zajęcia odbywać się będą maksymalnie trzy razy w tygodniu (3 x 1,5 h),
 • dofinansowanie do transportu uczestników na zajęcia sportowe,
 • wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego niezbędnych do realizacji zajęć,
 • zakup sprzętu sportowego dla młodych narciarzy,
 • promocja programu „Młody narciarz 2023” na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • realizacja programu odbywa się w wymiarze ogólnopolskim.

III. Zasady doboru uczestników do programu:

 • ranking posezonowy (2022/2023) w kategorii dzieci młodsze, dzieci, młodzik/młodziczka. VIII klasa to pierwszoroczny młodzik. w sportach: biegi narciarskie, skoki i KN , narciarstwo alpejskie,
 • kluby figurujące w rankingu posezonowym z ilością minimum 10 zawodników (jest to wymagana przez MSiT jako minimalna grupa zawodników z klas I-VIII) w zawodach: Orlen CUP, Orlen CUP KIDS, Puchar Grupy Azoty,
 • prawidłowa realizacja programu „Młody narciarz 2022” – dotyczy tylko klubów uczestniczących w tym programie,
 • deklaracja klubu o niepodbieraniu opłat za prowadzenie zajęć szkoleniowych z uczestnikami zadania „Młody narciarz 2023”,
 • dokument potwierdzający pozytywną weryfikację trenera w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 • aktywne licencje instruktorskie / trenerskie PZN,
 • kluby sportowe z licencją PZN,
 • PZN zastrzega sobie ostateczną decyzję co do klubów uczestniczących w programie.

IV. Logo programu:

Grafika projektu została wykonana przez Panią Joannę Nowocień. Początkowo na potrzeby Zespołu Metodycznego PZN do opracowania grafiki w Poradniku pod redakcją Szymona Krasickiego „Dzieci na nartach i snowboardzie” następnie wykorzystana do projektu „Młody narciarz”.

V. Kluby biorące udział w programie

województwo śląskie

 • MKS Istebna,
 • Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe,
 • LKS Klimczok Bystra,
 • SS-R LZS Sokół Szczyrk,
 • NKS Trójwieś Beskidzka,
 • Team MB Szczyrk,
 • Żywiecki Klub Narciarski,
 • KS Live.

województwo małopolskie,

 • UKS Regle Kościelisko,
 • AZS Zakopane,
 • LKS Markam Wiśniowa Osieczany,
 • LKS Witów Ski Mszana Dolna,
 • TS Wisła Zakopane,
 • KS Turbacz XC,
 • KS Frajda Zakopane,
 • KS Rutkow-Ski
 • UKS Wierchy Zalesie
 • KS Jedność Nowy Sącz

województwo podkarpackie

 • MKS Halicz Ustrzyki Dolne
 • UKN Laworta Ustrzyki Dolne
 • MUKS Podkarpacie Jedlicze

-województwo lubelskie

 • MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski

województwo mazowieckie

 • UKS Rawa Siedlce

województwo podlaskie

 • UKS Hubal Białystok

województwo dolnośląskie

 • MKS Karkonosze