O Programie

Polski Związek Narciarski informuje o rozpoczęciu realizacji zadania publicznego „Młody narciarz”. Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Poniżej przedstawiamy założenia programowe i sposób realizacji programu. Dzięki nowemu programowi z zakresu sportu powszechnego liczymy na owocną współpracę z klubami sportowymi w budowaniu piramidy szkoleniowej polskiego narciarstwa.

I. Cel i idea:

 1. Celem głównym zadania „Młody Narciarz” jest upowszechnienie narciarstwa wśród młodych dziewcząt i chłopców, uczniów szkół podstawowych zwłaszcza pochodzących z uboższych środowisk rodzinnych.
 2. Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , których dysponentem jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 3. Realizacja programu odbywa się przez licencjonowane kluby sportowe Polskiego Związku Narciarskiego. W ramach zadania „Młody narciarz” szkoleniowcy prowadzący zajęcia sportowe otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wytycznymi Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
 4. W kolejnych latach program przewiduje rozwiązania systemowe, które umożliwią rozszerzenie programu o inne komponenty takie jak: zakup sprzętu sportowego czy organizacja obozów sportowych.

II. Cele szczegółowe programu:

 • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej ukierunkowanej na uprawianie narciarstwa charakteryzującego się rozwojem wszechstronnym z późniejszą stopniowo wprowadzaną specjalizacją sportową,
 • wdrażanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej, a tym samym  przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
 • udział w zorganizowanych, atrakcyjnych i systematycznie prowadzonych zajęciach w klubach sportowych, zdążających w pierwszej kolejności do zachęcenia dzieci i młodzież do uczestnictwa w sporcie i tym samym stymulowanie rozwoju psycho-fizycznego, zwłaszcza wszechstronnego. W późniejszym etapie szkolenia do przygotowania młodych narciarzy do podjęcia w przyszłości treningów i współzawodnictwa na wyższym poziomie zaawansowania zawodniczego,
 • identyfikację talentów sportowych,
 • podniesienie poziomu przygotowania zawodowego klubowej kadry szkoleniowej,
 • doskonalenie funkcjonowania klubów sportowych biorących udział w realizacji zadania,
 • aktywizację lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych współpracujących przy niniejszym zadaniu,
 • uczestnictwo wolontariuszy,
 • zebranie niezbędnych doświadczeń pozwalających na przygotowanie  upowszechniania narciarstwa oraz snowboardingu na lata następne, obejmującego znacznie większą liczbę dzieci i młodzieży z klubów sportowych działających  w innych regionach Polski.

III. Realizacja:

 • program realizowany jest w okresie 01.05-31.12.2021,
 • prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w wieku szkoły podstawowej,
 • zajęcia odbywać się będą maksymalnie trzy razy w tygodniu  (3 x 2 h lub 6 h tygodniowo),
 • promocja programu „Młody narciarz”  na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • realizacja programu odbywa się w wymiarze ogólnopolskim.

IV. Kluby biorące udział w programie

 • województwo śląskie
 1. MKS, Istebna,
 2. Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe, Wisła,
 3. LKS Klimczok Bystra
 • województwo małopolskie
 1. UKS Regle Kościelisko,
 2. AZS Zakopane,
 3. LKS Markam, Wiśniowa Osieczany,
 4. LKS Witów Ski, Mszana Dolna,
 • województwo podkarpackie
 1. MKS Halicz, Ustrzyki Dolne,
 2. UKN Laworta, Ustrzyki Dolne,
 • województwo lubelskie
 1. MULKS GRUPA OSCAR, Tomaszów Lubelski,
 • województwo mazowieckie
 1. UKS Rawa, Siedlce,
 • województwo podlaskie
 1. UKS Hubal, Białystok.