22 LISTOPADA 2021

Seminarium sędziowskie Delegatów Technicznych PZN

W sobotę, 20 listopada w Zakopanem odbyło się coroczne seminarium sędziowskie Delegatów Technicznych PZN.  Spotkanie odbyło się formie hybrydowej. Seminarium  podzielone było na część ogólną i część specjalistyczną.

W części ogólnej omówione zostały zmiany w Narciarskim Regulaminie Sportowym 2021/2022, Wytyczne Sportowe PZN na sezon 2021/2022, prezentacja platformy do sprawozdań Delegatów Technicznych z wnioskami do kolejnych sprawozdań oraz przedstawienie kalendarzy centralnych PZN i dokonanie obsad sędziowskich na nadchodzący sezon.

Część specjalistyczna odbyła się  w grupach Delegatów Technicznych dyscyplin: skoków narciarskich i kombinacji norweskiej oraz biegów narciarskich. Seminarium w narciarstwi alpejskim odbyło się 6 listopada 2021 roku, a w snowboardzie odbędzie się 11-12 grudnia 2021 roku w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego.

Za udział w corocznym seminarium Delegatów Technicznych chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, wykładowcom oraz Dyrektorowi ZSMS Zakopane Dawidowi Szelidze za udostępnienie sal wykładowych.

Jakub Michalczuk
Dyrektor Wydziału Sędziowskiego

Źródło: Jakub Michalczuk / Dyrektor Wydziału Sędziowskiego