17 MAJA 2021

SMS Zakopane - rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – szkoła, do której uczęszczali Kamil Stoch, Piotr Żyła, Justyna Kowalczyk i wielu innych polskich olimpijczyków ogłasza na rok szkolny 2021/2022 nabór do klas I, IV - VI Szkoły Podstawowej Nr 10 Mistrzostwa Sportowego oraz klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

Istnieje również (w miarę wolnych miejsc w grupach treningowych oraz zespołach klasowych) możliwość dołączenia do klasy II, VII oraz VIII szkoły podstawowej.

Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach sportów zimowych:

  • narciarstwo alpejskie,
  • narciarstwo klasyczne czyli biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska,
  • łyżwiarstwo szybkie,
  • biathlon,
  • \snowboard.

W ofercie dydaktycznej dla uczniów liceum - rozszerzenia z geografii, biologii i języka angielskiego,. Drugim językiem obcym, zarówno w liceum, jak i w klasach VII – VIII SP jest język niemiecki.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej. Podania o przyjęcie składać należy w terminie 17.05 – 31.05. 2021 r. do godz. 15.00 na druku dostępnym na stronie www.smszakopane.pl oraz w sekretariacie szkoły. Możliwe jest dosłanie wniosku za pomocą e-maila na adres: sekretariat@smszakopane.pl

Wszystkich ubiegających się o przyjęcia do szkoły obowiązuje udział w próbach sprawności fizycznej Dla kandydatów do klas I – II szkoły podstawowej odbędą się one w dniu 1.06. 2021 r., dla pozostałych (kandydaci do klas IV-VIII SP i klasy I LO) - w dniach 11 - 12.06.2021r. w sali gimnastycznej szkoły oraz na obiektach COSu.

Pomyślne przejście egzaminów sprawnościowych dopuszcza kandydata (nie dotyczy to chętnych do klasy I SPMS) do konkursu świadectw. W przypadku absolwentów klas ósmych konieczne jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu ósmoklasisty, w przypadku kandydatów do klasy II oraz klas IV – VIII szkoły podstawowej – świadectwo ukończenia klasy programowo niższej.

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji – ważnych terminów i potrzebnych dokumentów - znajdziesz na stronie www.smszakopane.pl w zakładce „rekrutacja” oraz w sekretariacie szkoły przy Drodze do Olczy 26 w Zakopanem oraz pod numerem telefonu 18 20 131 52.

Źródło: SMS Zakopane