Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZN w Krakowie, 25.06.2022