Przewodniczący komisji

Jakub Michalczuk

Skład komisji licencyjnej

  • Marek Siderek
    Sekretarz komisji

  • Martyna Mital
    Członek komisji